Επεξεργασία Νερού

Το νερό που χρησιμοποιούμε προέρχεται από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης αφού πρώτα υποστεί ειδική επεξεργασία:

  • Μερική αποσκλήρυνση ( αφαίρεση αλάτων ).
  • Φίλτρα για στερεά χημικά σωματίδια.
  • Ενεργός άνθρακας για την αφαίρεση του χλωρίου και άλλων οσμών.
  • Λάμπες UV για μικρόβια και μικροοργανισμούς.